Akty prawne


UMOWA o administrowanie nieruchomością (wzór)
Ustawa o własności lokali
Przykładowy regulamin lub statut wspólnoty mieszkaniowej
Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Przykładowy zakres granic nieruchomości wspólnej