O nas

Konsorcjum zarządców nieruchomości Dexterus zajmuje się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Naszym fundamentem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztu utrzymania nieruchomości oraz osiągnięcie optymalizacji kosztów obsługi nieruchomości.

Podstawowym elementem obsługi nieruchomością i wspólną jest zarządzanie i administrowanie, która oznacza bieżące utrzymanie nieruchomości.

Czynności wchodzące w skład administrowania nieruchomością wspólną to obsługa rachunkowa, formalno-prawna windykacja należności, oraz nadzorowanie robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne na umowę lub zlecenie.

W obecnej dobie jest potrzebna dynamizacja zarządzania nieruchomościami i dostosowanie ich nieruchomości do zmieniających się sytuacji na rynku. I to Państwu chcemy zapewnić.