Zakres usług

- rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym,
- przejęcie dokumentacji nieruchomości od dotychczasowego zarządcy,
- tworze rocznych panów inwestycyjno-gospodarczych,
- zwoływanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
- tworzenie regulaminów i procedur dotyczących funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,
- przygotowywanie zbioru ofert od potencjalnych wykonawców,
- negocjacje z dostawcami mediów, usług oraz wykonawcami
- reprezentacja prawna wspólnoty przed organami oraz instytucjami państwowymi,
- doradztwo,
- wszechstronne analizy kosztowe nieruchomości,
- prowadzanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
- prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
- prowadzenie książki obiektu budowlanego,
- nadzór nad przeprowadzeniem okresowych obowiązkowych przeglądów nieruchomości,
- nadzór nad właściwym wykonaniem umów z dostawcami mediów oraz wykonawcami usług,
- obsługa finansowo-księgowa wspólnoty,
- rozliczanie poszczególnych członków wspólnoty z kosztów utrzymania nieruchomości